اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قدردانی رئیس سازمان سینمایی از معاون اول رئیس جمهور