اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حذف نوراللهی کام تیم ملی را تلخ کرد