اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بهادری جهرمی: بسیاری از امتیازات غربی‌ها به کشورهای منطقه به دلیل پیشرفت‌های ایران بوده است/ دهنوی: رشد علمی و فناوری ایران مدیون شخص رهبری است