اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سیستم رباتیک قربانیان سکته را نجات می دهد