اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هیأت صلح روستای صلوات آباد سنندج افتتاح شد