اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترکیب اصلی نفت آبادان برابر پرسپولیس