اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ابراز نگرانی ایران نسبت به تاثیرات مخرب تحریم‌های ظالمانه بر حق سلامت