اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آیا داخل زمین برعکس می چرخد؟