اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاندار مازندران: نقش دانشگاه در منظومه مدیریتی استان یکی از محوری ترین مسائل توسعه ای است