اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قاضی زاده هاشمی: مدارس شاهد باید بتواند الگوهای جامعه را تربیت کند