اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای واگذاری اختیارات کنترل بازار به اتحادیه‌ها