اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر فرهنگ: فقدان امین تارخ برای جامعه هنری و کشور ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است