اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزیر فرهنگ تکلیف بازیگرانی که کشف حجاب کردند را مشخص کرد