اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تقلیل گودهای رها شده تهران به ۱۹۳ و رفع خطر ۵۸ گود