اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیدواریم روابط فرهنگی با ایران بیش از گذشته توسعه یابد