اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ناسا ورود خدمه به سایت پرتاب، بررسی آمادگی پرواز را پوشش می دهد