اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی برای هر هکتار ۵۰ هزار تومان است