اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فعالیت های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه بیمه می‌شود تا خطر سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد