اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ظرفیت‌سازی بنگاه‌های اقتصادی برای بهره‌مندی از رویداد جایزه مصطفی(ص)/ ارتباط با نخبگان علمی جهان اسلام تقویت می‌شود