اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سامانه‌های کاربردی برای مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی به کمک دانش‌بنیان‌ها توسعه می‌یابد