اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

500 هزار خانه روستایی بیمه حوادث شدند