اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رایزنی امیرعبداللهیان و وزیر خارجه اریتره درباره همکاری‌ها در شاخ آفریقا