اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نوسازی 32 مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در دستورکار سازمان نوسازی قرار گرفت