اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تجمع دانشجویان در دانشگاه تهران با شعار «این همه خشم و نفرت خیانت است به ملت»