اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آغاز برنامه ریزی تدوین و تصویب برنامه های عملیاتی در ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم