اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنعانی: ‌نقش ایران⁩ در عرصه بین‌المللی به نفع چندجانبه گرائی افزایش خواهد یافت