اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شرکتی که هورالعظیم را خشکاند، از احیای حیات شرق خوزستان جلوگیری می‌کند/تخریب‌چیان سد چمشیر به اطلاعات غلط متوسل شدند