اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حکیم: جامعه بین‌المللی دولت افغانستان را موظف به حفاظت از جان همه شهروندان این ملت کند