اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چمران: خواب های دشمن را با  تحصیل و خوب درس خواندن نابود می کنیم