اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خواب آلودگی راننده و نقص فنی کامیون تصادف زنجیره ای 13 وسیله ای را رقم زد