اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیحات مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی فارس درباره اتفاق اخیر در «حافظیه»