اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چه شد که مانی حقیقی «تفریق» را ساخت؟