اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پوستر سنگال برای بازی مقابل ایران با حضور ستاره بایرن ‌مونیخ