اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

هزینه خدمات دندانپزشکی برای مردم 65 درصد کاهش یافت