اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سینا کلهر: ورزش یکی از ابزارهای ورزشی جهت مشارکت اجتماعی جانبازان و معلولین است