اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فیلمساز موفق نمی‌تواند در خانه بنشیندو فیلمی بسازدکه مردم را تحت تاثیر قرار دهد