اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاندار خراسان جنوبی: راهپیمایی عظیم اربعین عامل وحدت بین صفوف مسلمین است