اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امیرعبداللهیان: ضرورت پایان دادن به آپارتاید و نژاد پرستی در فلسطین اشغالی به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است