اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رفیعی آتانی: سیاست گذاری و حکمرانی شهری در قالب سلسله همایش های حکمرانی مشارکتی بررسی می شود