اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فراهم شدن اشتغال بیش از ۳۰۰۰ زن سرپرست خانوار