اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کمیته ای برای احصا بدهی ساختمان های کشوری و لشگری تشکیل شد