اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کمک ۲ هزار میلیارد تومانی مردم به نیازمندان از طریق مراکز نیکوکاری