اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تخصیص بودجه برای ۷۸۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل