اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

من در بیابان‌های ورامین فیلمبرداری داشتم ولی خودم را به نشست خبری رساندم