اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برای مردی که زیبایی‌های فوتبال را یادمان داد/ از تو ممنونیم آقای رونالدو!