اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

طحان نظیف:‌ دشمن با تمام توان خود به صحنه آمده تا دستاوردهای انقلاب را کم‌ارزش جلوه دهد