اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

استاد دانشگاه صنعتی شریف موفق به دریافت جایزه ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم شد