اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

۴۰۳ آنلاین امکانات بیشتری از سامانه شکن دارد/ شبکه ارتباطی مناطق زلزله زده خوی‌ را در کمتر از ۱۲ ساعت به وضعیت نرمال رساندیم