اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بازسازی و تزریق 50 دستگاه اتوبوس به شبکه حمل و نقل عمومی در آستانه مهرماه