اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یک مدل تشخیصی بالقوه برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان معرفی شد